Nyt initiativ skal give bedre indblik i miljøkonsekvenser og gøre miljøvurdering 30 pct billigere

Fremover vil alle borgere og beslutningstagere kunne se miljøkonsekvenserne ved samfundsmæssige planer såsom bygge- og anlægsprojekter, byudvikling, lokalplaner m.m. Det skal et bredt konsortium, arbejde for ved hjælp af kunstig intelligens. Parter ser stort potentiale for global eksport af modellen, der kan betyde at Danmark bliver verdens foregangsland for at få FN’s Verdensmål brugt i samfundets beslutninger.

Hvert år udarbejdes 4-500 miljøvurderinger til en pris på omkring 350 millioner kroner, men rapporterne ender med at samle støv, selvom de indeholder værdifuld viden.

Det skal et bredt konsortium, der er støttet med 18 mio. kr. af Innovationsfonden, bestående af universiteter, konsulentvirksomheder, bygherrer og myndigheder nu ændre ved at digitalisere miljøvurderingerne med henblik på data-genbrug og bedre vurdering af projekters konsekvenser for Verdensmålene.

– Det er første gang i verden, at man i så ambitiøst omfang vil koble miljøvurderinger til FN’s Verdensmål. Det vil gøre det lettere for danskere at se konsekvenser ved bygge- og anlægsprojekter i nærheden, samt for beslutningstagere at træffe kvalificerede beslutninger ud fra Verdensmålene, siger Lone Kørnøv, professor i miljøvurdering og beslutningsprocesser på Aalborg Universitet (AAU) der er hovedansvarlig for det danskledede projekt kaldet DREAMS.

FN og EU-kommissionen: Miljøvurderinger er et oplagt redskab

FN og EU-Kommissionen har repræsentanter med i referencegruppen for DREAMS-projektet, og begge har tidligere påpeget at miljøvurderinger er et vigtigt redskab til at opfylde Verdensmålene.

– At opnå bæredygtighed via Verdensmålene er ikke muligt uden at benytte en holistisk tilgang til de klimamæssige, sociale og økonomiske aspekter. Miljøvurderinger er det redskab, der kan gøre den tilgang praktisk og effektiv, siger Yunae Yi, der er Safeguards Advisor i FN’s klimaprogram, og sidder i referencegruppen for DREAMS.

Naturfredningsforening bifalder

Hos Danmarks Naturfredningsforening bifalder man initiativet, der løser et problem, som foreningen påpegede, da den sad med i VVM-udvalget for en årrække tilbage: At resultaterne står i lange, fagligt tunge rapporter, som ingen læser igen, når de er blevet brugt én gang.

– Det er meget positivt, at nogen tager initiativ til at gøre miljødata tilgængelige for flere, og det er også et område vi i mange år har peget på. VVM-undersøgelser offentliggøres i forbindelse med høringer, og betales desuden i flere tilfælde af det offentlige. Derfor er det oplagt, at resultaterne også gøres tilgængelige – ikke bare i en høringsperiode – men generelt fremover til brug for den bredere offentlighed, siger Nina Larsen Saarnak, der er Leder for lokale sager hos Danmarks Naturfredningsforening og tidligere medlem af VVM-udvalget.

Besparelser af fremtidige miljøvurderinger på 30 pct

Projektet vil reducere det manuelle arbejde med at udarbejde miljøvurderinger og dermed også omkostningerne og tidsperioden. DREAMS vurderer, at en digitalisering og strømlining af viden fra miljøvurderinger kan betyde besparelser på 30 procent, da mange data i forvejen vil være tilgængelige via Danmarks Miljøportal. Og det glæder Energinet.

– Miljødata og feltundersøgelser er dyre, og data vi bruger offentlige midler på at samle ind, vil vi også gerne, at andre kan bruge. Samtidig vil vi også gerne bruge andres data, så vi selv sparer offentlige ressourcer. Hvis DREAMS-projektet ambitioner realiseres, bliver det mere omkostningseffektivt fremover, siger Annebeth Hoffmann, Seniorprojektleder Miljø & Geoscience i Energinet.

Rådgivere: Stort potentiale i at eksportere modellen 

For partnerne i projektet kan der være et stort eksportpotentiale ved at sælge konsulentydelser i en international kontekst.

Både COWI og Rambøll er med i DREAMS-projektet, og ifølge projektchef Rasmus Hejlskov Olsen fra Rambøll øjner virksomheden stort potentiale i at eksportere det danske DREAMS-koncept globalt – ikke mindst fordi Rambøll har en global division for miljøvurdering.

– I Danmark betragter vi normalt miljøvurderinger som meget store undersøgelser, men de blegner ofte i forhold til udlandet, hvor de nemt kan være ti gange større. Hvis DREAMS kan strømline og optimere processerne, står vi med en attraktiv eksport-mulighed hvor Danmark kan være first-movers, siger Rasmus Hejlskov Olsen, der samtidigt glæder over at kunne samarbejde med forskningsinstitutioner.

Kunstig intelligens og miljøportal danner fundament

Projektet udnytter nogle af de nyeste digitale teknologier. Ved at bruge kunstig intelligens og avanceret tekstgenkendelse vil projektet opbygge store databaser fra tidligere miljøvurderinger, der vil øge kvaliteten af den fremtidige beslutningsstøtte.

Danmarks Miljøportal bliver platformen, hvor alle kan tilgå dataene fra miljøvurderingerne, der kommer via DREAMS-projektet. Portalen har i forvejen 100.000 direkte brugere, samt 1 million indirekte brugere via eksterne platforme.

– Vi vil sørge for, at værktøjerne bliver frit tilgængelige, så alle kan få informationer om, hvordan planer og projekter forventes at påvirke Verdensmålene. Desuden vil vi invitere en lang række samfundsmæssige aktører ind i processen for at forme værktøjerne, så de modsvarer de forskellige behov og interesser, siger sekretariatsleder Nils Høgsted fra Danmarks Miljøportal.

Innovationsfonden investerede for nyligt 18,2 mio. kr. i DREAMS-projektet.

Om DREAMS-projektet

Projektet er et samarbejde mellem:
– fire universiteter: Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Instituto Superior Technico fra Portugal
– fire nationale infrastrukturbygherrer: Vejdirektoratet, BaneDanmark, Metroselskabet og Energinet
– konsulentvirksomhederne COWI og Rambøll
– statslige myndigheder: Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriets Departement
– samt DinGeo og Danmarks Miljøportal.

 • Innovationfondens investering i projektet: 18,24 mio. kr.

 • Samlet budget: 27,45 mio. kr.

 • Varighed: 3 år

 • Officiel titel: DREAMS, Digitally supported Environmental Assessment for Sustainable Development Goals (SDGs)

Økonomiske besparelser:

 • Ca. 3500 projekter og planer screenes årligt i DK, og ud af disse kræver ca. 500 en fuld miljøvurdering

 • De økonomiske omkostninger ved miljøvurderinger er pt. estimeret til ca. 350 mill kr om året, og heraf forventer man at kunne spare 30% når DREAMS er implementeret.

 • Derudover vil DREAMS give væsentlige besparelser gennem hurtigere beslutningsprocesser og færre forsinkelser. Forsinkelser på f.eks. store infrastrukturprojekter koster erfaringsmæssigt mellem 7 – 60 millioner kr per måned.

Projektets hjemmeside: https://dreamsproject.dk

For yderligere information

 • Aalborg Universitet (AAU) og hovedansvarlig for DREAMS: Lone Kørnøv, Professor | 2310 4448, lonek@plan.aau.dk

 • Danmarks Miljøportal: Nils Høgsted, sekretariatsleder | 31 75 04 27, nihoe@miljoeportal.dk

 • Innovationsfonden: Jens Bomholt, presse- og mediechef | 61 90 50 45, jens.bomholt@innofond.dk

 • Danmarks Naturfredningsforening: Nina Larsen Saarnak: +45 31 19 32 38 | nis@dn.dk

 • Rambøll: Rasmus Hejlskov Olsen: +45 5161 1814 | rhol@ramboll.dk

 • Energinet: Annebeth Hoffmann,  Seniorprojektleder i Miljø og Geoscience | +4561240344 | aho@energinet.dk