Danmarks Miljøportal

Klik på billedet for høj opløsning. Højreklik derefter for at gemme.
Ingen billeder? Scroll
 ned 👇 (Stadig ingen billeder? Refresh siden eller ring/skriv til os)

Om Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem staten, kommunerne og regionerne, der har til formål at understøtte digital miljøforvaltning i Danmark.

Vi samler miljødata og gør dem tilgængelige til gavn for samfundet.

Det omfatter data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning.

Kontakt:

Pressekoordinator Mark Benfeldt Kjær |  4142 3635 | mark@kempkjaer.dk