Danmarks Miljøportal

Her er pressebilleder til brug for artikler om Danmarks Miljøportal.

Klik på billedet for at se det i høj opløsning.

Højreklik for at gemme.

Photo credentials: Se under det enkelte billede.

Om Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem staten, kommunerne og regionerne, der har til formål at understøtte digital miljøforvaltning i Danmark.

Vi samler miljødata og gør dem tilgængelige til gavn for samfundet.

Det omfatter data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning.

Kontakt:

Pressekoordinator Mark Benfeldt Kjær |  4142 3635 | mark@kempkjaer.dk